Χάρτης | Επικοινωνία
 

 
 

Προγράμματα

 

Α. Πρόγραμμα "Ευρυδίκη - Θετικές ενέργειες υπέρ των γυναικών"

 

Το Ι.ΕΚ. Ρεθύμνου συμμετείχε στο έργο "Ευρυδίκη- Θετικές ενέργειες υπέρ των Γυναικών", του ΕΠΕΑΚ ΙΙ, με φορέα υλοποίησης το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, κατά το Εαρινό Εξάμηνο έτους 2007 και για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο έτους 2007-2008.


Στόχος του έργου : να αμβλύνει τις ανισότητες που παρουσιάζονται μεταξύ των δύο φύλων στην εκπαίδευση και αγορά εργασίας, να ενισχύσει τη συμμετοχή των σπουδαστριών σε τομείς και ειδικότητες που έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας , στις οποίες υποεκπροσωπούνται.

Η παροχή υποτροφιών ως ενίσχυση των σπουδαστριών αποτέλεσε μια βασική δράση του έργου. Χορηγήθηκαν, με βάση την ειδικότητα καθώς και κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια σε είκοσι εννέα(29) καταρτιζόμενες του Ι.Ε.Κ. αντίστοιχες υποτροφίες, που κάθε μία ανέρχεται στο ποσό των 1.105 €.

Η χρηματοδοτούμενη πρακτική άσκηση ,αποτέλεσε μία άλλη βασική δράση του έργου Ευρυδίκη. Στόχος να ενδυναμωθεί η γυναικεία απασχολησιμότητα και επιχειρηματικότητα, όπως και η πρόσβαση των νεαρών γυναικών στην αγορά εργασίας.

Η δίμηνη πρακτική πραγματοποιήθηκε από έξι (6) καταρτιζόμενες  του Ι.Ε.Κ. σε θέσεις Ιδιωτικού Τομέα,  συναφείς με τις ειδικότητες τους, με τη συμβολή του Νομαρχιακού Συντονιστή κ. Μαραγκάκη Μανούσου, επιδοτούμενες με το ποσό των 333,5 € μηνιαίως.

 

Β. Πρόγραμμα :«Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων»

Το Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου επίσης συμμετείχε στο έργο «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων», του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), κατά το Εαρινό Εξάμηνο έτους 2008

Το έργο αφορά στο σημαντικό ζήτημα της προώθησης της ισότητας των φύλων στον ευαίσθητο χώρο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης , που συνδέεται άρρηκτα και με την ισότητα των πολιτών, ανδρών και γυναικών, στην πρόσβαση στις πληροφορίες και τις ευκαιρίες σε κάθε τομέα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.

Η συμμετοχή, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ,δύο ειδικοτήτων του Ι.Ε.Κ. «Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου» και «Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης» με την εποπτεία των επιλεγεισών εκπαιδευτριών του Ι.Ε.Κ. κ Γεωργιάδη Μαρίας  και κ. Πολυχρονάκη Χρυσούλας , «οδήγησε» στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής και τη διαμόρφωση σχετικών μελετών.

Πίσω

//
 
 
 
Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες