Χάρτης | Επικοινωνία
 

 
 

Κατατάξεις

 Για το 2017-2018 Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων στις παρακάτω ειδικότητες.

ΔΟΜΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΕΠΑΣ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

 

ΔΟΜΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ:

ΕΠΑ.Σ.

ΥΠΕΠΘ

ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Τ.Ε.Λ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΠΑΛ (ν.4186/2013)

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΕΠΑΛ (ν.4186/2013)

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

ΔΟΜΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ:

Τ.Ε.Ε. Β΄

ΚΥΚΛΟΥ

 

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

2.ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

ΕΠΑ.Λ.

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ

ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Λ.

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

Ε.Π.Λ.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΑ.Λ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι κατατάξεις, μετά από αντιστοίχιση, αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΤΕΛ και ΕΠΛ, στο Γ΄ εξάμηνο συναφών ειδικοτήτων των ΙΕΚ θα πραγματοποιούνται με απόφαση της Διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ.. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (κατατάξεις αποφοίτων και καταρτιζομένων ΙΕΚ σε εξάμηνο συναφούς ειδικότητας, απαλλαγές μαθημάτων) ισχύουν όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. Κ1/20332/6-2-2015 έγγραφο της ΓΓΔΒΜΝΓ.


Σύμφωνα με το Αρ. 2 του κανονισμού σπουδών απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2122 /14-10-2008 οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ.−ΕΠΑ.Σ.του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης των αντίστοιχων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΙΕΚ

Άρθρο 2 του κανονισμού Σπουδών

(...) Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά την περίοδο εγγραφών. Η κατάταξη αποφοίτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους
οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή ΙΕΚ που έχουν αιτηθεί εγγραφή από κατάταξη.

Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης − κατάρτισης,
δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν
διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (άρθρο
47, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).
Όπου δεν προβλέπονται κανόνες κατάταξης στα προγράμματα σπουδών, θα γίνεται εξέταση κατά περίπτωση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. (...)

 

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2122 /14-10-2008 οι πτυχιούχοι των αναφερόμενων στον Πίνακα ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ.−ΕΠΑ.Σ.του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης των αντίστοιχων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ..

Για αιτήσεις κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών:
  • Πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ
  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
 
Ακολουθούν τα σχετικά ΦΕΚ:

Πίσω

//
 
 
 
Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες