Χάρτης | Επικοινωνία
 

 
 

Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος (updated)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο Αργυροχρυσοχόος είναι ένας ειδικευμένος εργαζόμενος ικανός να εκτελεί αυτόνομα και υπεύθυνα τον σχεδιασμό και εμπρόθεσμα την κατασκευή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα. Εργάζεται είτε μόνος του είτε σαν υπάλληλος σε επιχειρήσεις αργυροχρυσοχοΐας – κοσμηματοποιϊας.

Με βάση τις τεχνικές και γενικές οδηγίες καθώς και την ορθολογική χρησιμοποίηση των εργαλείων και λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, ο Αργυροχρυσοχόος – Κοσμηματοποιός εκτελεί επιμέρους και κατά περίπτωση τις ακόλουθες εργασίες :
Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει την βασική κατάρτιση, κατά την οποία ο καταρτιζόμενος διδάσκεται τα βασικά στοιχεία της Αργυροχρυσοχοΐας , όπως Σέγα Λίμα και Κόλληση Μετάλλων. Διδάσκεται το κατέβασμα καρατιών της λέγας χρυσού και αργύρου και την επεξεργασία πλακών και σύρματος σε κύλινδρο και εργάτη αντιστοίχως. Επίσης απαραίτητα μαθήματα ελευθέρου και γραμμικού σχεδίου, σχεδίου κοσμήματος, γεμμολογίας, ιστορίας της τέχνης πρόληψης ατυχημάτων και μεταλλογνωσίας.
Στην εξειδίκευση του χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος, ο καταρτιζόμενος αποκτά μοναδική ικανότητα να επεξεργάζεται φόρμες σε ιδιαίτερα μικρή κλίμακα και να κατασκευάζει δια χειρός κοσμήματα μοναδικής έμπνευσης (μοντέλο). Είναι ικανός να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες, αρχίζοντας από το σχεδιασμό του κοσμήματος, τη διαμόρφωση της πρώτης ύλης, τη χρησιμοποίηση όλων των εργαλείων χειρός, την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών, έως την σύνθεση και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χειροποίητου κοσμήματος.

Τομείς Απασχόλησης

Στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας οι τομείς απασχόλησης για τους αποφοίτους - κατόχους διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και σχεδιασμού Κοσμήματος» των ΙΕΚ είναι οι μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις και οι ατομικές επιχειρήσεις - εργαστήρια των επαγγελματιών αυτού του κλάδου.

Επαγγελματικά προσόντα

Ο σπουδαστής μαθαίνει να κατασκευάζει όλων των ειδών τα κοσμήματα, σε όλων των ειδών τα μέταλλα. Δύναται επίσης να κάνει ολοκληρωμένη παρουσίαση σχεδίου και κατασκευής.
Σκοπός του προγράμματος ,όπως έχει σχεδιαστεί, είναι ακόμη να ενισχύσει την καλλιτεχνική διάσταση της απασχόλησης με το κόσμημα. Η διάρθρωση των ενοτήτων θεμάτων που θα διδαχθούν ακολουθούν μία λογική αλληλουχία και τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Δεν νοείται σχέδιο χωρίς κατασκευή, το μάθημα μεταλλογνωσίας χωρίς παράλληλη πρακτική στο εργαστήριο.


ωρολόγιο πρόγραμμα


οδηγός σπουδών


ερωτήσεις πιστοποίησης

Μαθήματα

Τα μαθήματα της ειδικότητας κατανέμονται σε τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης ως εξής:

α’ εξάμηνο

θ

ε

ελεύθερο σχέδιο Ι

 

2

γραμμικό σχέδιο Ι

 

3

ιστορία τέχνης Ι

2

 

σχέδιο κοσμήματος Ι

1

1

εργαστήριο (σεγα - λίμα - κόλληση - inlay - married metals - οριζόντια φυλλωση α’)

 

6

μεταλλογνωσια

1

 

πρόληψη ατυχημάτων

 

1

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

3

     

β’ εξάμηνο

θ

ε

ελεύθερο σχέδιο ΙΙ

 

2

γραμμικό σχέδιο ΙΙ

 

3

ιστορία τέχνης ΙΙ

2

 

σχέδιο κοσμήματος ΙΙ

1

1

συστήματα ποιοτικού ελέγχου

1

 

εργαστήριο (lamination οριζόντια β’ - lamination κάθετη - lamination spiral - lamination twist - τοπογραφικό)

 

7

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

3

     

γ’ εξάμηνο

θ

ε

ελεύθερο σχέδιο ΙΙΙ

 

2

γεμολογία I

2

 

τεχνικές εφαρμογές σχεδιασμού κοσμήματος Ι

1

2

εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας Ι
 ι. (δέσιμο πέτρας - κλασσικό - filigree - γιαννιώτικο α')
ιι. (γιαννιώτικο β! - granulation - reticulation - mokume)

 

7

πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακών μοντέλων κοσμήματος Ι

 

2

διοίκηση επιχειρήσεων - κοστολόγηση

1

 

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

3

     

δ’ εξάμηνο

θ

ε

ελεύθερο σχέδιο IV

 

2

γεμολογία II

2

 

τεχνικές εφαρμογές σχεδιασμού κοσμήματος ΙΙ

1

2

εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας ΙΙ
 ι. (δέσιμο πέτρας - κλασσικό - filigree - γιαννιώτικο α')
ιι. (γιαννιώτικο β! - granulation - reticulation - mokume)

 

7

πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακών μοντέλων κοσμήματος ΙΙ

 

2

προώθηση πωλήσεων

1

 

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

3

 

Πίσω

//
 
 
 
Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες