Χάρτης | Επικοινωνία
 

 
 

Στέλεχος διοίκησης & οικονομίας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (PRΟFΙLE)

Ο απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσεις κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης, του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

Υποστηρίζει τόσο τη Διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία του Οργανισμού και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση οργάνωση και διαχείριση των ανθρωπίνων και λοιπών πόρων.

Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων.

Απασχολείται σε Τμήματα και Διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ειδικότητα βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις

 • της οικονομίας
 • της οργανοδιοικητικής (management)
 • της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων και των χρήσεων και εφαρμογών των παραπάνω επιστημών και τεχνικών στο επιχειρησιακό περιβάλλον

Είναι το στέλεχος της επιχείρησης που με τις οδηγίες και επίβλεψη του προϊσταμένου του, εφαρμόζει τις αρχές και πρακτικές της οικονομικής και οργανοδιοικητικής επιστήμης.

Ο ρόλος του μέσα στην οικονομική και διοικητική λειτουργία κάθε οργανισμού είναι συμπληρωματικός. Υποστηρίζει και τις δύο παραπάνω λειτουργίες με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και των τεχνικών εφαρμογών της στους τομείς της διοίκησης και της οικονομίας των επιχειρήσεων.

Τομέας Δραστηριοτήτων

Ειδικότερα ο απόφοιτος διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για να :

 • Δημιουργεί και παράγει έγγραφα σε μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας
 • Χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας
 • Σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα
 • Μελετά στατιστικά δεδομένα, συντάσσει και αναλύει πίνακες και γραφικές παραστάσεις
 • Συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα της παραγωγικής μονάδας
 • Συμπληρώνει και υποβάλλει έντυπα στις διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου
 • Μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών
 • Συνεργάζεται στην αξιολόγηση προσφορών
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο
 • Σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών κλπ εγγράφων
 • Εισπράττει λογαριασμούς και εξοφλεί οφειλές
 • Εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και την νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες
 • Διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση των προϋπολογισμών
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα της επιχείρησης
 • Συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει οικονομικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων
 • Δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης
 • Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία
 • Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης

 

ωρολόγιο πρόγραμμα

 

οδηγός σπουδών παλιάς ειδικότητας διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων

 

ερωτήσεις πιστοποίησης παλιάς ειδικότητας διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων


 

Μαθήματα

Τα μαθήματα της ειδικότητας κατανέμονται σε τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης ως εξής:

εξάμηνο α’

θ

ε

γενική λογιστική Ι

4

 

δίκαιο Ι

2

 

οικονομικά μαθηματικά Ι

2

 

στατιστική Ι

2

 

διοίκηση επιχειρήσεων Ι

2

 

τεχνική συναλλαγών

2

 

marketing

3

 

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

3

     

εξάμηνο β’

θ

ε

γενική λογιστική ΙΙ

4

 

δίκαιο ΙΙ

3

 

οικονομικά μαθηματικά ΙΙ

2

 

στατιστική ΙΙ

2

 

διοίκηση επιχειρήσεων ΙΙ

2

 

οικονομική των επιχειρήσεων

2

 

επιχειρησιακές επικοινωνίες

2

 

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

3

     

εξάμηνο γ’

θ

ε

φορολογική πρακτική

2

 

λογιστική εταιριών

2

 

φορολογική λογιστική - εφαρμογές

2

 

μηχανογραφημένη λογιστική

 

5

λογιστική κόστους

2

 

δημόσιες σχέσεις

2

 

επεξεργασία κειμένου (η/υ)

 

2

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

3

 

 

 

εξάμηνο δ’

θ

ε

σύγχρονο περιβάλλον γραφείου
διδάσκων: Νικόλαος Μουντάκης, Οικονομολόγος

2

 

εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσία (η/υ)
διδάσκουσα: Χρυσή Πολυχρονάκη, Οικονομολόγος

 

5

marketing υπηρεσιών
διδάσκων: Γεώργιος Πανταζής, Οικονομολόγος

2

 

χρηματοοικονομική διοίκηση
διδάσκων: Μιχάλης Καστελιανός, Οικονομολόγος

2

 

διοίκηση προσωπικού
διδάσκουσα: Ελευθερία Νικολουδάκη, Οικονομολόγος

2

 

διοίκηση marketing
διδάσκων: Γεώργιος Πανταζής, Οικονομολόγος

2

 

λογιστικά φύλλα (spread sheets - η/υ)
διδάσκων: Κωνσταντίνος Πλατινάκης, Πληροφορικής

 

2

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
επόπτρια: Έφη Κότσαγα, Οικονομολόγος

 

3

Πίσω

//
 
 
 
Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες