Χάρτης | Επικοινωνία
 

 
 

Γραμματέας ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών

 

Περίγραμμα της ειδικότητας (προφίλ του επαγγέλματος)

Γραμματέας διεύθυνσης είναι το ειδικευμένο άτομο, που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Δηλαδή κάνει σωστή χρήση όλων των μηχανών γραφείου, συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική και αγγλική αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα, ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης, επιδιώκει ανάλογα με τη θέση του/της στην επιχείρηση την επίτευξη των στόχων αυτής με σχεδιασμό και καθοδήγηση των δραστηριοτήτων των άλλων υπαλλήλων, οργανώνει και διεκπεραιώνει ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις, συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών, και παρακολουθεί και τηρεί ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων, ευχετηρίων, προσκλήσεων κτλ. αυτών. Το άτομο αυτό πρέπει, επίσης, να είναι ικανό να χειρίζεται, αυτόνομα και υπεύθυνα, θέματα σχετικά με την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης, να αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών, και να προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της προϊσταμένης αρχής.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Στόχος μας: Η διαμόρφωση αποφασιστικών, αποτελεσματικών, ευπροσάρμοστων, ψύχραιμων και μη υπερευαίσθητων σε υποδείξεις ατόμων, που θα λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της συνολικής ποιότητας.

Η έμφαση του μαθήματος να δίνεται στη διαμόρφωση των ανθρώπινων/επαγγελματικών δεξιοτήτων του γραμματέως, το οποίο στην εποχή μας είναι θέμα επιβίωσης του επαγγέλματος. Οι τεχνικές ικανότητες είναι σαφώς σημαντικές όμως, να μη κυριαρχούν του μαθήματος.

 

ωρολόγιο πρόγραμμα

 

οδηγός σπουδών παλιάς ειδικότητας γραμματέας διεύθυνσης

 

ερωτήσεις πιστοποίησης παλιάς ειδικότητας γραμματέας διεύθυνσης

 

Μαθήματα

Τα μαθήματα της ειδικότητας κατανέμονται σε τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης ως εξής:

εξάμηνο α’

θ

ε

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
MARKETING
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
4
2
2
2
2
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
3

 

   

εξάμηνο β’

θ

ε

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
4
3
2
2
2
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 
2
2
3
 
 

 

   

εξάμηνο γ’

θ

ε

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
3
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΦΟΡΟΛ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
2
2
2
 
2
2
 
 
 
 
5
 
 
2
     

εξάμηνο δ’

θ

ε

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
3
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)
3
5
2
2
 
 
 
 
 
5
     

 

Πίσω

//
 
 
 
Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες