Χάρτης | Επικοινωνία
 

 
 

Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικειμένων

Περιγραφή επαγγέλματος (Profile)

Ο Διακοσμητής έχει ως γνωστικό αντικείμενο την θεωρία και την πρακτική της Αρχιτεκτονικής και design εσωτερικών χώρων μικρής κλίμακας, του Βιομηχανικού Σχεδιασμού (design) προϊόντων χρήσης και του συνόλου των εφαρμοσμένων Διακοσμητικών Τεχνών. Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η άρτια εκπαίδευση των σπουδαστών του Τμήματος Διακοσμητικής με στόχο τη δημιουργία απο­φοίτων με σφαιρική, χωρική, καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία, τέτοια που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και της σύγχρονης τεχνολογίας στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Τμήμα καταρτίζει τους σπουδαστές του σε καλλιτεχνικές πρακτικές και τους εκπαιδεύει σε τεχνικές μεθόδους που αφορούν τη διακόσμηση και τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων.

Επαγγελματικές δραστηριότητες

Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση & σχεδιασμός αντικειμένων» είναι ικανοί να εκτελούν τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:

  • Κάνουν αποτυπώσεις χώρων και αντικειμένων
  • Αναπτύσσουν και συντάσσουν σχέδια ορθών προβολών (κατόψεις, όψεις, τομές), αξονομετρικά και προοπτικά σχέδια, με βάση σκαριφήματα που δίνονται από τους αρμόδιους μελετητές.
  • Αναπτύσσουν και συντάσσουν κατασκευαστικά σχέδια σε όλες τις κλίμακες αντικειμένων, επίπλων και ειδικών κατασκευών εσωτερικών χώρων με βάση δεδομένα σκαριφήματα από τους αρμόδιους μελετητές.
  • Αναλαμβάνουν την τελική παρουσίαση της μελέτης:

α) συντάσσοντας σχέδια ορθών προβολών, αξονομετρικά προοπτικά, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατές μεθόδους παρουσίασης (έγχρωμα ή μη σχέδια κλπ.)

β)κατασκευάζοντας προπλάσματα χώρων, (μακέτες), χρησιμοποιώντας υλικά εύκολα στη χρήση.

  • Συντάσσουν τον προγραμματισμό του έργου (τεχνικό, χρονικό, οικονομικό).
  • Αναλύουν τις εργασίες κατασκευής, οργανώνουν τα συνεργεία κατασκευής κατά τομείς δουλειάς και τα συντονίζουν.
  • Κάνουν μετρήσεις και συντάσσουν τους κοστολογικούς πίνακες.
  • Ελέγχουν την εφαρμογή του προγραμματισμού του έργου (χρονικού και οικονομικού)
  • Ελέγχουν την ποιότητα των εργασιών και φροντίζουν για την πιστή εφαρμογή της οριστικής μελέτης.
  • Χειρίζονται σχεδιαστικά προγράμματα μέσω Η/Υ.

ωρολόγιο πρόγραμμα

 


οδηγός σπουδών παλιάς ειδικότητας Τεχνικός Διακόσμησης


ερωτήσεις πιστοποίησης παλιάς ειδικότητας Τεχνικός Διακόσμησης

 

 

Μαθήματα

Τα μαθήματα της ειδικότητας κατανέμονται σε τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης ως εξής:


α’ εξάμηνο

θ

ε

μέθοδοι αποτύπωσης και σχεδίασης
διδάσκουσες: Εμμανουέλα Καθαράκη και Ελένη Σταματογιαννάκη, Αρχιτέκτονες μηχανικοί

 

8

ελεύθερο σχέδιο και πρακτική χρώματος
διδάσκοντες: Πένυ Κορρέ, Εικαστικός και Αντώνης Καμπουρπαρίσης, Διακοσμητής

 

4

τεχνολογία υλικών Ι
διδάσκων: Αντώνης Καμπουρπαρίσης, Διακοσμητής

2

 

ιστορία τέχνης – αρχιτεκτονικής Ι
διδάσκουσα: Πένυ Κορρέ, Εικαστικός

2

 

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
επόπτες: Ελένη Σταματογιαννάκη, Αρχιτέκτονας μηχανικός και Αντώνης Καμπουρπαρίσης, Διακοσμητής

 

4

     

β’ εξάμηνο

θ

ε

διακοσμητικό σχέδιο

 

8

δομικό - κατασκευαστικό σχέδιο Ι

 

4

τεχνολογία υλικών ΙΙ

2

 

ιστορία τέχνης – αρχιτεκτονικής ΙΙ

2

 

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

4

     

γ’ εξάμηνο

θ

ε

δομικό - κατασκευαστικό σχέδιο ΙΙ

 

4

τεχνολογία υλικών ΙΙΙ

2

 

οργάνωση εργασιών κατασκευής

2

 

σχέδιο μέσω η/υ Ι

2

6

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα  

4

     

δ’ εξάμηνο

θ

ε

σχέδιο μέσω η/υ ΙΙ

 

4

διαθεματική εργασία

 

2

πρακτική άσκηση

 

14

 

Πίσω

//
 
 
 
Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες