Χάρτης | Επικοινωνία
 

 
 

Ειδικός εμπορίας διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (marketing)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (PROFILE)

Ο ειδικός "Μarketing" απόφοιτος ΙΕΚ με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευση του, εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing για να υλοποιήσει αποτελεσματικά τα προγράμματα και τις αποφάσεις των ανωτέρω στελεχών που αναφέρονται στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, στην προώθηση και προβολή τους καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης των προϊόντων. Απασχολείται σε Τμήματα ή Διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας, των επιχειρήσεων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ειδικότητα βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις:

 • της επιστήμης του marketing και των διαδικασιών και πρακτικών της αγοράς
 • των μεθολογιών σε θέματα ερευνών marketing
 • επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων

Είναι το στέλεχος που υλοποιεί, με τις οδηγίες και επίβλεψη του προϊσταμένου του τις αποφάσεις και τον προγραμματισμό που αναφέρονται στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων στην προώθηση και προβολή τους, καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης προϊόντων.

Ο ρόλος του μέσα στην Εμπορική λειτουργία κάθε οργανισμού είναι συμπληρωματικός. Υποστηρίζει πρακτικά και εκτελεί προγράμματα και αποφάσεις που εφαρμόζουν τα Τμήματα και οι Διευθύνσεις της Εμπορικής λειτουργίας των επιχειρήσεων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

Ειδικότερα ο απόφοιτος διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για να :

 • Πραγματοποιεί έρευνες marketing (συλλέγει, μελετά και επεξεργάζεται τα πρωτογενή στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τον καταναλωτή τον προμηθευτή, τον ανταγωνισμό, τους μεσολαβητές τα διαφημιστικά μέσα και την αποτελεσματικότητα τους κλπ)
 • Αναλύει την κίνηση της αγοράς και προβλέπει τον όγκο πωλήσεων
 • Πραγματοποιεί ελέγχους σχετικούς με τις πωλήσεις, τους πωλητές και τις μεθόδους πωλήσεων
 • Συμμετέχει στις διαδικασίες σχεδιασμού, εισαγωγής και ανάπτυξης νέου προϊόντος στην αγορά
 • Συγκεντρώνει στοιχεία για τις πωλήσεις, το κέρδος και τις επενδύσεις
 • Συμμετέχει στη διαδικασία τιμολόγησης του προϊόντος
 • Συνεργάζεται με τους ειδικούς για τη διαφήμιση προβολή και προώθηση των προϊόντων
 • Εφαρμόζει τεχνικές προώθησης των πωλήσεων
 • Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την προώθηση του κύρους του οργανισμού
 • Πραγματοποιεί πωλήσεις τελικού προϊόντος

ωρολόγιο πρόγραμμα


οδηγός σπουδών παλιάς ειδικότητας ειδικός εμπορίας διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (marketing)

 

ερωτήσεις πιστοποίησης παλιάς ειδικότητας ειδικός εμπορίας διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (marketing)

 

Μαθήματα

Τα μαθήματα της ειδικότητας κατανέμονται σε τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης ως εξής:

εξάμηνο α’

θ

ε

γενική λογιστική Ι

4

 

δίκαιο Ι

2

 

οικονομικά μαθηματικά Ι

2

 

στατιστική Ι

2

 

διοίκηση επιχειρήσεων Ι

2

 

τεχνική συναλλαγών

2

 

marketing

3

 

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

3

 

   

εξάμηνο β’

θ

ε

γενική λογιστική ΙΙ
διδάσκων: Χρήστος Κασσαπάκης, Οικονομολόγος

4

 

δίκαιο ΙΙ
διδάσκουσα: Αναστασία Δρανά, Νομικός πολιτικών επιστιμών

3

 

οικονομικά μαθηματικά ΙΙ
διδάσκουσα: Κωνσταντίνα Πασσά, Οικονομολόγος

2

 

στατιστική ΙΙ
διδάσκων: Αντώνιος Αντωνίου, Μαθηματικός

2

 

διοίκηση επιχειρήσεων ΙΙ
διδάσκων: Ζαφείριος Θωμάκης, Οικονομολόγος

2

 

οικονομική των επιχειρήσεων
διδάσκων: Κωνσταντίνος Βασιλακάκης, Οικονομολόγος

2

 

επιχειρησιακές επικοινωνίες
διδάσκουσα: Ιωάννα Καϊσερλή, Οικονομολόγος

2

 

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
διδάσκων: Δημήτριος Μαϊδώνης, Οικονομολόγος

 

3

 

   

εξάμηνο γ’

θ

ε

δημόσιες σχέσεις

2

 

επεξεργασία κειμένου (η/υ)

 

2

έρευνα marketing

2

 

διαφήμιση -διαφημιστικά μέσα

2

 

marketing λιανικού εμπορίου- χονδρεμπορίου και φυσικής διανομής

2

 

διοίκηση -σχεδιασμός πωλήσεων

2

 

συμπεριφορά καταναλωτή

2

 

στρατηγική & σχεδιασμός marketing (marketing plan)

3

 

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

3

 

   

εξάμηνο δ’

θ

ε

μέθοδοι και τεχνικές προβλέψεων marketing

3

 

προγραμματισμός άμεσου marketing- προωθήσεων- δημόσιων σχέσεων

2

 

σύγχρονο περιβάλλον γραφείου

2

 

διεθνές marketing

2

 

marketing υπηρεσιών

2

 

διοίκηση marketing

2

 

λογιστικά φύλλα (spread sheets - η/υ)

 

2

χρηματοοικονομική διοίκηση

2

 

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

3

 

Πίσω

//
 
 
 
Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες